• Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

    Privacybeleid

    Download de privacy policy

    SoundImports, gevestigd aan Peizerweg 97a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Contactgegevens
    www.soundimports.eu
    Peizerweg 97a
    9727 AJ Groningen 
    [email protected]
    +3185-0711860

    Persoonsgegevens die wij verwerken
    SoundImports verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

    Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    - Voor- en achternaam
    - Adresgegevens
    - Telefoonnummer
    - E-mailadres
    - IP-adres
    - Locatiegegevens
    - Gegevens over uw activiteiten op onze website
    - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
    - Internetbrowser en apparaat type
    - Bankrekeningnummer

    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. SoundImports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    - Het afhandelen van uw betaling
    - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
    - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
    - Om goederen en diensten bij u af te leveren
    - SoundImports volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en
       diensten afstemmen op uw behoefte.
    - SoundImports verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
      gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

    Geautomatiseerde besluitvorming
    SoundImports neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SoundImports) tussen zit. SoundImports gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

    - Lightspeed: verzorgt de website. In dit systeem komen orders binnen en worden bestellingen met de bijbehorende persoonsgegevens inzichtelijk.
    - ExactOnline: voor het bijhouden van de geld-en goederenstroom. In dit systeem worden tevens persoonsgegevens opgeslagen.
    - Google Analytics: in dit systeem wordt het surfgedrag van onze websitebezoekers geanalyseerd.
    - Mailchimp: verwerkt naam & achternaam, e-mailadressen en gegevens over het klikgedrag.

    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
    SoundImports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

    Voor de categorie persoonsgegevens zoals personalia, bankrekeningnummer en adres hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is wettelijk verplicht volgens art. 52 Wet Rijksbelastingen. E-mailadressen, surfgedrag en het IP-adres worden 4 jaar bewaard voordat deze worden verwijderd.

    Delen van persoonsgegevens met derden
    SoundImports verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SoundImports blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
    SoundImports gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SoundImports gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

    Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

    U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SoundImports en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

    U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

    SoundImports wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

    Het recht van beperking van de verwerking van persoonsgegevens
    Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
    - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
    - een wettelijke verplichting na te komen;
    - om redenen van algemeen belang, of
    - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
    - u de juistheid van de gegevens ontkent;
    - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
    - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
    - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een
    klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

    Nieuwsbrief
    Wij gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
    SoundImports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Koen Pronk [email protected].

    Vergelijk 0

    Voeg nog een product toe (max. 5)

    Start vergelijking